New Detention Centre opened in Amsterdam: Schiphol-West: join the Demonstration against this!

On January 13th there will be a demonstration at the latest detention centre where peopel without papers are  imprisoned. In The Netherlands, the authorities choose to call such detention centres “border-hospices”. Those who are opposed to locking up fellow human beings because of them having crossed ‘borders’ without the ‘right’ papers are calling to “Let your guests go free!”:

Website for this demonstration:

http://laatuwgastenvrij.nl/
Find them on Twitter

The demonstration is organized by the Amsterdam Catholic Worker, Time To Turn, and is supported by Amnesty International.

Flyer text:

ZONDAG 13-01-13:
LAAT UW GASTEN VRIJ!

Deze winter wordt het nieuwe Justitieel Complex Schiphol in gebruik genomen. Er
bevinden zich binnen de metershoge muren ook afdelingen met tweepersoonscellen voor
honderden mensen die niet in Nederland mogen (ver)blijven omdat ze niet over voldoende
papieren beschikken én voor mensen die oorlog, vervolging of armoede zijn ontvlucht en
in Nederland asiel aanvragen.

Maar God gebiedt ons bij monde van Mozes juist om de vreemdeling lief te hebben. Daarom roepen de Catholic Worker Amsterdam, Time to Turn en kerken uit de Haarlemmermeer op om dit gebouw symbolisch ‘om te smeden’ tot een gastvrije herberg. Amnesty International steunt deze aktie.

Programma:
13.15 u.  – Verzamelen in de de Pelgrimskerk, Havikstraat 5, Badhoevedorp.
13.30 u.  – Morrend Volk zingt en er is koffie en thee.
14.00 u. – Start van de MARS VOOR GASTVRIJHEID (3 km) naar het nieuwe gevang.
15.00 u. – Aankomst bij het Justitieel Complex Schiphol, Duizendbladweg 100,
Badhoevedorp. Toespraken door diverse sprekers, onder andere oud
burgemeester van Amsterdam, Ed van Thijn.
15.45 u. – Ronde om het gebouw heen lopen om te wuiven en de gevangenen een hart
onder de riem te steken.
16.15 u. – Heropening tot gastvrije herberg: Uitrollen rode loper, overhandigen van
verzoek aan de directie met bloemen, woordenboeken en spelletjes voor de
gasten en een sleutelbord vol sleutels – sleutels naar een gastvrije toekomst.
16:45 u. – warme chocomelk
17.00 u. – einde & vertrek bus

Geweldloosheid in woord en daad: Als je aan dit getuigenis voor een gastVRIJere
wereld mee wil doen, dan verzoeken we je om dat te doen in de geest van Jezus, Gandhi
en Martin Luther King, door geen verbaal of fysiek geweld tegen politie, marechaussee of
bewakers te gebruiken, niets te beschadigen en de aanwijzingen van de organisatoren op
te volgen.

Transport en catering: Voor wie niet zo goed ter been is, rijdt er een bus heen en terug
vanaf de Pelgrimskerk. ‘Rampenplan’ zal ons van warme koffie en thee voorzien.
Breng in goede staat verkerende spelletjes en (woorden)boeken mee voor de gevangenen
en sleutels voor in het sleutelbord, sleutels naar een gastvrije toekomst!.
Voor meer informatie: WWW.SCHIPHOLWAKES.NL of bel 06 – 3029 5461.