The Bulgarian Prisoners` Rehabilitation Association (B.P.R.A.)

This is reblogged from the website of the Bulgarian Prisoners Association:

The Bulgarian Prisoners` Rehabilitation Association (B.P.R.A.) was registered on 26.07.2012 in the Sofia City Court in Bulgaria. It involves only prisoners and ex-prisoners and thus it is the first of its kind in Bulgarian history and thus marks a massive leap forward in Eastern Europe prisoners’ rights.

The Association is the manifestation of the collective wills of prisoners in Bulgaria and shows their intensive and organised struggle to combat the corruption of the penitentiary institutions. Its main goal is to reduce the massive difference between prisoners´ rights in other E.U. member states and these in Bulgaria.


Contact:

Bulgarian Prisoners`Rehabilitation Association
PO BOX 485
Sofia 1000
BULGARIA
E-mail: bulgarianprisonersassociation@lists.riseup.net
WebsiteBulgarianprisonersassociation.wordpress.com

Българското Затворническо Сдружение за Рехабилитация (Б.З.С.Р.) беше регистрирано на 26.07.2012 в Софийския съд на България. Асоциацията включва само бивши и настоящи затворници. Тя  е първата по рода си  в  историята на България и с това бележи огромна крачка в защита на правата на лишените от свобода в Източна Европа. Асоциацията е израз на колективните желания на затворниците в България и показва открито тяхната интензивна организирана борба с корупцията в съдебно-наказателните система. Главната цел на сдружението е да се застъпи за правата на затворниците в България и ги доближи поне малко до тези в други страни членки на Европейския Съюз.